ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ
Share

Η Πρόκληση

Ένα έργο διάρκειας 3,5 ετών, που απαιτεί εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης έργων, τεκμηρίωση και αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των προδιαγραφών του έργου.

Tο Αποτέλεσμα

Στις αρχές του 2024, η AS Hellas βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο του commissioning, ολοκληρώνοντας το έργο χωρίς καμία παρέκκλιση από το χρονοδιάγραμμα.

Υπεύθυνος Τομέα

Άγγελος Αναγνωστάκης
e-mail: A.Anagnostakis@ashellas.com

Σύντομη Περιγραφή

Το 2020, η AS Hellas ανέλαβε το έργο του συστήματος αυτοματισμού των σταθμών της επέκτασης του ΜΕΤΡΟ Κοπεγχάγης. Η Metroselskabet, έχοντας τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία και την εξέλιξη του μετρό της Κοπεγχάγης, αποφάσισε να επεκτείνει το δίκτυο προς τη Νότια πλευρά της Κοπεγχάγης (το Sydhavnen), η οποία γνωρίζει μεγάλη αστική ανάπτυξη.
Το έργο προβλέπει την κατασκευή 4,5km δίδυμης σήραγγας μετρό, που περιλαμβάνει δύο διασταυρώσεις και το πρώτο στάδιο σκυροδέματος, καθώς και πέντε νέους υπόγειους σταθμούς στα νότια της Κοπεγχάγης. Οι πέντε αυτοί σταθμοί θα πρέπει να είναι λειτουργικοί το 2024.
Την κατασκευή της νέας γραμμής ανέλαβε η TUNN3L JV I/S (T3L). H Τ3L αποτελεί μία κοινοπραξία μεταξύ των εταιριών HOCHTIEF και VINCI, οι οποίες είναι μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως κατασκευαστικών εταιρειών. Για το σύστημα αυτοματισμού των σταθμών της επέκτασης του ΜΕΤΡΟ, η AS HELLAS επικράτησε σε διεθνή διαγωνισμό της κοινοπραξίας και ανέλαβε το έργο το 2020.
Η επιλογή της AS Hellas βασίσθηκε στην οικονομοτεχνική μελέτη και πρόταση, καθώς και στην εκτεταμένη εμπειρία της AS Hellas σε ανάλογα έργα (Σήραγγες Τεμπών, Εγνατίας Οδού και έργα Βιομηχανικού Αυτοματισμού).

Περιγραφή Έργου

Το αντικείμενο του έργου για την AS Hellas αφορά στα εξής:

 • Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή των 42 πινάκων αυτοματισμού (SSS, SNS, RIO, LCP)  των 5 νέων σταθμών και 2 νέων shafts του έργου επέκτασης του ΜΕΤΡΟ .
 • Ανάπτυξη λογισμικού (σύμφωνα με το πρότυπο EN 50128) για το σύστημα αυτοματισμού κάθε σταθμού, το οποίο ελέγχει τα εξής υποσυστήματα:
  • Emergency Ventilation System
  • Fire Alarm System
  • Fire Fighting System
  • Drainage System
  • Flood Gates
  • Low Voltage System
  • HVAC
  • Lighting System (DALI)
  • Lifts & Escalators
  • Network
 • Τεκμηρίωση Ποιότητας (Quality Documentation) του παραδοτέου εξοπλισμού και λογισμικού (ΝΟΜ, HMI Specifications, EN50128 docs, O&M, Training material, Activity sheets, Spare part lists, Asset lists)
 • Βοηθητική τεκμηρίωση έργου (Shop drawings)
 • Τεκμηρίωση Δοκιμών (Tests Documentation) του παραδοτέου εξοπλισμού και λογισμικού (FAT, ITP, WIR, COM, SAT, SIT)
 • Θέση σε λειτουργία (Commissioning)

Το αντικείμενο του λογισμικού αφορά κυρίως το BMS (Building Management System) των  σταθμών. Όμως οι ιδιαίτερες προδιαγραφές ασφαλείας απαιτούσαν βιομηχανικό (Industrial)  υλικό αυτοματισμού. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που συνδυάζει άριστα τα πλεονεκτήματα του Βιομηχανικού και Κτιριακού Αυτοματισμού.

Ένα έργο διάρκειας 3,5 ετών, που απαιτεί εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης έργων, τεκμηρίωση και αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των προδιαγραφών του έργου.

Προσθήκες στο έργο

Στην πορεία του έργου μας ανατέθηκαν τρία ακόμη έργα που σχετίζονταν με την αυτοματοποίηση εξοπλισμού, ο οποίος δεν προσφέρθηκε από τους βασικούς προμηθευτές της κοινοπραξίας. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε ένα σύστημα αυτοματισμού για τον εξοπλισμό των Skylights, του συστήματος DALI για τον φωτισμό, και του κεντρικού αντλιοστασίου πυρόσβεσης.

Ειδικά για το σύστημα DALI, αυτό υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στο έργο του ΜΕΤRO Κοπεγχάγης και άφησε ιδιαίτερα καλές εντυπώσεις στον πελάτη από την υλοποίησή της AS Hellas.

Υλοποίηση

Η μελέτη και κατασκευή των πινάκων βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές, εναρμονισμένες με τα πιο αυστηρά πρότυπα κατασκευής σχετικών πινάκων αυτοματισμού.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος αυτοματισμού βασίζεται σε επτά αυτόνομους σταθμούς με redundant PLCs, καθένας από τους οποίους ελέγχει τα υποσυστήματα που είναι εγκατεστημένα τοπικά, σύμφωνα τα σενάρια λειτουργίας του εγκατεστημένου συστήματος SCADA. Ο κάθε σταθμός επικοινωνεί ξεχωριστά με το κεντρικό σύστημα SCADA όλου του METRO της Κοπεγχάγης , όπως φαίνεται παρακάτω, και ανταλλάσσει εντολές και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Τα συνολικά σημεία ελέγχου του έργου που ξεπέρασαν τις 6.500, είναι διαχωρισμένα σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας τους (SIL).

Στις αρχές του 2024, η AS Hellas βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο του commissioning, ολοκληρώνοντας το έργο χωρίς καμία παρέκκλιση από το χρονοδιάγραμμα. Η διαδικασία του commissioning απαίτησε την παρουσία μιας μεγάλης ομάδας μηχανικών μας για μια περίοδο έξι μηνών.

Κομβικά στοιχεία του έργου:

Η απόλυτα πετυχημένη ολοκλήρωση του έργου, είναι μια μεγάλη αναγνώριση για της AS Hellas, καθώς ανέλαβε ένα απαιτητικό έργο με πολλές ιδιαιτερότητες, όπως περιγράφονται παρακάτω:

 • Πρώτη ανάθεση μεγάλου και απαιτητικού έργου υποδομής σε χώρα της Βόρειας Ευρώπης.
 • Πρώτη φορά που απαιτείται η ανάπτυξη λογισμικού SIL σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ50128.
 • Ο όγκος της τεκμηρίωσης (Documentation) ήταν πρωτόγνωρος, καθώς ξεπέρασε τις 10.000 σελίδες.
 • Πρώτη φορά που απαιτείται η παρουσία μας για commissioning σε ξένη χώρα για μεγάλο και συνεχές χρονικό διάστημα (6 μήνες).
 • Πρώτη φορά που απαιτείται η παρουσία μιας μεγάλης ομάδας για commissioning σε ξένη χώρα για ταυτόχρονο χρονικό διάστημα (2 μήνες).

Η Εταιρία

Η TUNN3L JV I/S (T3L). H Τ3L αποτελεί μία κοινοπραξία μεταξύ των εταιριών HOCHTIEF και VINCI, οι οποίες είναι μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως κατασκευαστικών εταιρειών.

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by