ΝΕΟΓΑΛ

50 χρόνια εμπειρίας και παράδοσης
Share

Η Πρόκληση

Να σχεδιάσει, να εκτελέσει και να υποστηρίξει την εξέλιξη ενός περιφερειακού παραγωγού γαλακτοκομικών προϊόντων, σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργοστάσιο, ικανό να επιτύχει σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας.

Η εξισορρόπηση των αναγκών εκσυγχρονισμού με την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και κατανομής των επενδύσεων. Η εκτέλεση των εργασιών με το εργοστάσιο σε πλήρη λειτουργία.

Tο Αποτέλεσμα

Η ΝΕΟΓΑΛ έχει γίνει ένας μεγάλος περιφερειακός παραγωγός, με σημαντικό brand name, και ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργοστάσιο που υποστηρίζει την ανάπτυξη της εταιρείας.

Υπεύθυνος Τομέα

Παναγιώτης Ζηνοβιάδης
e-mail: P.Zinoviadis@ashellas.com

Σύντομη Περιγραφή

Η ΝΕΟΓΑΛ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της AS HELLAS, καθώς το 1999 ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου της, και την μετεγκατάσταση του στον χώρο που βρίσκεται σήμερα. Από τότε, η AS HELLAS έχει αναλάβει όλες τις προσθήκες και της αναβαθμίσεις στις γραμμές παραγωγής και αυτοματισμού.

Η τελευταία αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός έγινε το 2021, και αφορούσε μια καινούργια γραμμή παραγωγής στραγγιστού γιαουρτιού και την αναβάθμιση των παραγωγικών συστημάτων της ΝΕΟΓΑΛ. Η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου αυξήθηκε σημαντικά, ενώ το σύστημα αυτοματισμού παρέχει μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή επισκόπηση των δεδομένων της παραγωγής για τους χειριστές και την διοίκηση του εργοστασίου, για την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Περιγραφή Έργου

Η βιομηχανία γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε. ιδρύθηκε στη Δράμα το 1964 και από τότε λειτουργεί και εξελίσσεται ανελλιπώς έως και σήμερα.

Η εταιρία παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων (τόσο για τις αγορές λιανικής όσο και για τις αγορές HO.RE.CA), και χρειάζεται μια ευέλικτη και αποτελεσματική μονάδα για να αξιοποιήσει καλύτερα τον χρόνο λειτουργίας του εξοπλισμού.

Η ΝΕΟΓΑΛ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της AS HELLAS, καθώς το 1999 ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου της, και την μετεγκατάσταση του στον χώρο που βρίσκεται σήμερα. Από τότε, η AS HELLAS έχει αναλάβει όλες τις προσθήκες και της αναβαθμίσεις στις γραμμές παραγωγής και αυτοματισμού. Σε αυτά τα πλαίσια της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, αντικατέστησε το 2013 τα υπάρχοντα PLC με Siemens και αλλαγή του κεντρικού συστήματος ελέγχου σε Siemens WinCC, χωρίς το εργοστάσιο να σταματήσει να λειτουργεί. Έτσι φτάσαμε στο 2021, με την τελευταία αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής.

Το έργο αφορούσε μια καινούργια γραμμή παραγωγής στραγγιστού γιαουρτιού και την αναβάθμιση των παραγωγικών συστημάτων της ΝΕΟΓΑΛ. Πιο συγκεκριμένα:

Τμήμα Παραλαβής και Αποθήκευσης νωπού Γάλακτος:

Προστέθηκαν δύο νέες δεξαμενές για την αποθήκευση του νωπού γάλακτος, με την μια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως δεξαμενή μείγματος όσο και ως αποδέκτης τυποποιημένου γάλακτος από την παστερίωση. Με αυτόν τον τρόπο, και με την εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού, η χωρητικότητα παραλαβής γάλακτος διπλασιάστηκε, ενώ η χωρητικότητα αποθήκευσης των μιγμάτων τετραπλασιάστηκε.

Τμήμα Παστερίωσης

Ένας νέος πλήρως αυτοματοποιημένος παστεριωτής γάλακτος γιαουρτιού με χωρητικότητα 10.000 Lt / h αντικατέστησε το υπάρχον στο τμήμα Γιαούρτης, αυξάνοντας δραστικά την δυναμικότητα παστερίωσης. Ο νέος παστεριωτής έχει πλήρως αυτόματη λειτουργία με βάση το λογισμικό της AS HELLAS, βασισμένο σε Siemens PLC και στο σύστημα WinCC SCADA. Το σύστημα ελέγχου μέσω ειδικών αλγορίθμων λογισμικού, ελέγχει και παρακολουθεί την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης και διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος.

Τμήμα ανάμειξης και προετοιμασίας μειγμάτων

Το υπάρχον τμήμα ανάμειξης και προετοιμασίας μειγμάτων αναβαθμίστηκε πλήρως τόσο σε δυνατότητες αποθήκευσης όσο ανάμειξης. Η νέα αναβάθμιση σε συνδυασμό με την αυξημένη ικανότητα παστερίωσης αυξάνει σημαντικά τη συνολική δυναμικότητα του εργοστασίου για παραγωγή γιαουρτιού.

Προϊόντα ζύμωσης

Το υπάρχον τμήμα των προϊόντων ζύμωσης αναβαθμίστηκε, με αποτέλεσμα την αύξηση της χωρητικότητας αποθήκευσης γιαουρτιού κατά 30%. Επιπλέον, η νέα εγκατάσταση αναβαθμίστηκε με την προσθήκη ενός διαχωριστή Quark της GEA για την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού. Μετά τη σωστή ζύμωση, το προϊόν τροφοδοτείται στο νέο διαχωριστικό Quark και από εκεί στις γραμμές πλήρωσης γιαουρτιού. Όλες οι διαδικασίες διαδικασίας και οι ρουτίνες ασφαλείας ενσωματώθηκαν στα κεντρικά και τοπικά συστήματα SCADA, ενσωματώνοντας το τμήμα γιαουρτιού ομαλά στις δραστηριότητες λειτουργίας και ελέγχου ολόκληρου του εργοστασίου.

Cleaning In Place CIP:

Προστέθηκε μια ολοκαίνουργια πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα CIP (CiplAS ™), με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 20% στην ικανότητα καθαρισμού της εγκατάστασης. Η ενσωμάτωση του νέου CiplAS ™ στο κεντρικό σύστημα ελέγχου ήταν επίσης μέρος του έργου.

Υποδομή και εξυπηρετικά συστήματα

Για να λειτουργήσει η νέα επέκταση, το δίκτυο εξυπηρετικών συστημάτων αναβαθμίστηκε, υποστηρίζοντας όλες τις νέες ανάγκες του έργου.

2. Δυνατότητες του συστήματος αυτοματισμού
 • Έλεγχος και παρακολούθηση όλων των διεργασιών παραγωγής μέσω του λογισμικού της AS HELLAS.
 • Δημιουργία συναγερμών και ειδοποίηση χειριστή σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
 • Καταγραφή όλων των φυσικών μεγεθών (θερμοκρασίες, πιέσεις κ.α.) και απεικόνιση αυτών σε μορφή γραφικής παράστασης.
 • Δημιουργία ασφαλιστικών δικλείδων για την αποφυγή λάθος χειρισμού.
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικά συστήματα και εμφιαλωτικές μηχανές για την ανταλλαγή πληροφοριών.
 • Χωριστά ιεραρχικά επίπεδα πρόσβασης για λειτουργία και για συντήρηση.
 • Δημιουργία αναφορών.
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω VPN για την ταχύτερη εξυπηρέτηση.
 • Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με το ERP.
3. Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Προμήθεια και εγκατάσταση πινάκων MCC (Motor Control Center) και διασύνδεση με τον εξοπλισμό και το κέντρο ελέγχου.
 • Λογισμικό για το Siemens control PLC, την διεπαφή ανθρώπου/μηχανής Siemens Human-Machine Interfaces (HMI) και το κεντρικό σύστημα SCADA.
 • Περισσότερα από 000 σημεία ελέγχου σε όλο το εργοστάσιο.
 • Χιλιάδες γραμμές κώδικα λογισμικού ελέγχου.

Οι αναφορές που δημιουργούνται από την AS HELLAS, μαζί με την ιστορική ιχνηλασιμότητα, που παρέχονται από το ολοκληρωμένο σύστημα βιομηχανικής συλλογής δεδομένων ReportAS ™, παρέχουν τόσο λεπτομερή όσο και συγκεντρωτικά δεδομένα για όλες τις διαδικασίες της παραγωγής. Λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις παραμέτρους της διαδικασίας παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων παστερίωσης & θερμοκρασιών, των ποσοτήτων αποθηκευμένου γάλακτος) καθώς και όλων των χαρακτηριστικών λειτουργίας και απόδοσης του CIP, παρουσιάζονται με το πάτημα ενός κουμπιού. Παρέχουν μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή επισκόπηση των δεδομένων της παραγωγής για τους χειριστές και την διοίκηση του εργοστασίου για την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Η Εταιρία

Η ΝΕΟΓΑΛ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της AS HELLAS.

Gallery

Σήμερα

Οι περιφερειακοί παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων είναι πολύ σημαντικοί για τις τοπικές κοινότητες και περιοχές. Τείνουν να έχουν μια πολύ πιστή καταναλωτική βάση και συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία της περιοχής. Η ΝΕΟΓΑΛ είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτής της περίπτωσης. Επεξεργάζονται και διανέμουν το γάλα του τοπικού κτηνοτρόφου και εξασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα για αυτούς και τους εργαζομένους της εταιρείας. Με τις μεταβαλλόμενες συνήθειες και συμπεριφορές των καταναλωτών, πρέπει να είναι ευέλικτοι και να λειτουργούν μια αποτελεσματική και προσαρμοστική λειτουργία για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες.

Η ΝΕΟΓΑΛ έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, την ανθεκτικότητα και την ικανότητά της να χειρίζεται δύσκολες στιγμές και να παραμένει ανταγωνιστική. Με τις τελευταίες αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό και στη διαδικασία παραγωγής, η εταιρεία θα μπορεί να παρακολουθεί τις τρέχουσες τάσεις των καταναλωτών και να αυξάνει το μερίδιο αγοράς.

"Νέα γραμμή παραγωγής για στραγγιστό γιαούρτι και αναβάθμιση του εξοπλισμού και των αυτοματισμών σε πολλές από τις παραγωγικές διαδικασίες του εργοστασίου"

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by