ΔΙΟΣ – Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.

Μια από τις πιο δυναμικές και υποσχόμενες εταιρίες
Share

Η Πρόκληση

Η αναβάθμιση και επέκταση των γραμμών παραγωγής, με την μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο πρόγραμμα παραγωγής.

Tο Αποτέλεσμα

ΛΥΣΗ

 • Επανασχεδιασμός παραγωγικών διεργασιών
 • Μηχανολογικές προσθήκες και εξοπλισμός.
 • Ανάπτυξη λογισμικού λειτουργίας και ελέγχου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Μια μονάδα, που διασφαλίζει:

 • Δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους Παραγωγής.
 • Ασφάλεια, ποιότητα και ιχνηλασιμότητα.
 • Ολοκληρωμένο έλεγχο της εγκατάστασης με κεντρικό σύστημα SCADA.

 

Υπεύθυνος Τομέα

Παναγιώτης Ζηνοβιάδης
e-mail: P.Zinoviadis@ashellas.com

Σύντομη Περιγραφή

Η εταιρεία Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. είναι μια από τις πιο δυναμικές και υποσχόμενες εταιρίες στον πολύ σημαντικό κλάδο των εμφιαλωμένων νερών. Η AS HELLAS ανέλαβε την αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής στο εργοστάσιο στην Καρίτσα Πιερίας, και την αναδιάταξη της παραγωγικής διαδικασίας όπου αυτό ήταν αναγκαίο.

Οι άμεσοι στόχοι ήταν ο εξορθολογισμός της παραγωγικής διαδικασίας με περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, η προμήθεια και εγκατάσταση νέας κεντρικής μονάδας καθαρισμού CENTRASIP, η μείωση του λειτουργικού κόστους παραγωγής, η αύξηση της δυναμικότητας με την προσθήκη νέας εμφιαλωτικής μηχανής, και ο κεντρικός έλεγχος όλης της εγκατάστασης από ένα κεντρικό σύστημα SCADA. Οι παρεμβάσεις της AS HELLAS εδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων και του τελικού προϊόντος.

Η αναβάθμιση και επέκταση των γραμμών παραγωγής έγινε με την μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο πρόγραμμα παραγωγής, ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας της AS HELLAS σε παρόμοια έργα.

Περιγραφή Έργου

Η εταιρεία Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. είναι μια από τις πιο δυναμικές και υποσχόμενες εταιρίες στον πολύ σημαντικό κλάδο των εμφιαλωμένων νερών. Ιδρύθηκε το 1992, με την πρώτη εμφιάλωση να πραγματοποιείται ένα χρόνο αργότερα με νερό από την πηγή Άσσος, που βρίσκεται στο Σέλι Βερμίου.

Σήμερα, η εταιρία έχει διπλή παραγωγική βάση στην Σπηλιά Κοζάνης (με το νερό ΣΕΛΙ) και στην Καρίτσα Πιερίας (με το νερό ΔΙΟΣ). Στα χρόνια της κρίσης, ανταποκρινόμενη στην μεγάλη ζήτηση των προϊόντων της και παρά τις αντίξοες συνθήκες, επένδυσε 8,7 εκατομμύρια ευρώ στην δημιουργία υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο «ΔΙΟΣ», που θα εξασφαλίζουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και θα δώσουν στην Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. την δυνατότητα να υλοποιήσει τους φιλόδοξους στόχους της.

Η AS HELLAS ανέλαβε την αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής στην Καρίτσα Πιερίας, και την αναδιάταξη της παραγωγικής διαδικασίας όπου αυτό ήταν αναγκαίο. Οι άμεσοι στόχοι ήταν ο εξορθολογισμός της παραγωγικής διαδικασίας με περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, η μείωση του λειτουργικού κόστους παραγωγής, η αύξηση της δυναμικότητας με την προσθήκη νέας εμφιαλωτικής μηχανής, και ο κεντρικός έλεγχος όλης της εγκατάστασης από ένα κεντρικό σύστημα SCADA.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης της αγοράς για το νερό και της συνεχούς λειτουργίας του εργοστασίου, η αναβάθμιση της εγκατάστασης υλοποιήθηκε με σταδιακή εκτέλεση του έργου. Η AS HELLAS με πολλά χρόνια εμπειρίας στις αναβαθμίσεις εγκαταστάσεων χωρίς διακοπή παραγωγής, ήταν ο κατάλληλος συνεργάτης για την υλοποίηση του έργου.

Η Εταιρία

logo-dios

Η εταιρεία Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. είναι μια από τις πιο δυναμικές και υποσχόμενες εταιρίες στον πολύ σημαντικό κλάδο των εμφιαλωμένων νερών.

Τεχνική Λύση

Το συνολικό έργο αφορούσε τόσο σε μηχανολογικές προσθήκες και εξοπλισμό όσο και σε ηλεκτρολογικές εργασίες υποστήριξης του νέου εξοπλισμού. Η νέα εγκατάσταση σχεδιάστηκε με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας τόσο μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά όσο και αυτοματιστικά. H AS HELLAS ανέλαβε το έργο με την μορφή μελέτη/προμήθεια εξοπλισμού/εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, με εξαιρετική επιτυχία.

Αναλυτικά οι μηχανολογικές παρεμβάσεις περιλάμβαναν:

 • Επανασχεδιασμό της διαδικασίας παραγωγής όπου χρειαζόταν για μεγαλύτερη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του εργοστασίου με δυνατότητα εύκολης επεκτασιμότητας.
 • Προσθήκη δεξαμενών και νέας εμφιαλωτικής μηχανής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέας κεντρικής μονάδας καθαρισμού CENTRASIP (CIP – Cleaning In Place) για τον καθαρισμό της εγκατάστασης πριν και μετά την παραγωγική διαδικασία. Κατασκευάστηκαν πολλαπλές γραμμές ώστε να μπορούν να καθαρίζονται διαφορετικά κυκλώματα παραγωγής ταυτόχρονα. Βασικό στοιχείο του συγκεκριμένου CIP η σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας καθώς κάνει βέλτιστη χρήση των απαραίτητων πόρων (ενέργεια, νερό και χημικά).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων αυτόματων βαλβιδoλογίων. Κατασκευάστηκαν αυτόματα βαλβιδολόγια σε κομβικά σημεία της εγκατάστασης όπου συναντιούνται διαφορετικές γραμμές παραγωγής και CIP.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση ολων των εξυπηρετικών συνδέσεων και σωληνώσεων για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής.

Παράλληλα, αναπτύχθηκε το λογισμικό λειτουργίας του εξοπλισμού παραγωγής και του ολοκληρωμένου ελέγχου από ένα κεντρικό σύστημα SCADA, ώστε η Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. να εκμεταλλευθεί πλήρως τις μεγάλες δυνατότητες που παρέχει πλέον η εγκατάσταση.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία αυτοματισμού της εγκατάστασης είναι τα παρακάτω:

 • PLC Siemens με δίκτυα Profibus και Profinet
 • Siemens Remote I/O Stations
 • Πίνακες MCC με τοπικές οθόνες
 • Κεντρικό Scada Siemens
 • Κεντρικό σύστημα “ReportAS” της AS Hellas που παρέχει στον χειριστή συγκεντρωτικές πληροφορίες για την εκτέλεση παραγωγής και CIP.

Οι παρεμβάσεις της AS HELLAS εδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων και του τελικού προϊόντος. Με την εκτεταμένη αυτοματοποίηση, την μανδάλωση των απαγορευμένων λειτουργιών και την συνεργασία με τα ειδικά συστήματα αυτόματης δοσομέτρησης χημικών κατά την διάρκεια της διαδικασίας CIP, εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων και μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα εσφαλμένων χειρισμών.

Gallery

Σήμερα

Η Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. είναι ακόμη ένα παράδειγμα επιχείρησης που έμαθε να λειτουργεί, να παράγει και να δημιουργεί αξία σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Σε ένα πολύ δυναμικό κλάδο, με σημαντικό ανταγωνισμό, κατάφερε να δημιουργήσει δυο ιδιαίτερα επιτυχημένα brands και να διεκδικήσει το μερίδιο αγοράς που της ανήκει.

Η προσήλωση της εταιρίας στην ποιότητα και η αποφασιστικότητα με την οποία ατενίζει το μέλλον, είναι δείγματα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις και επιτυχίες. Η απασχόληση που προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες καθώς και το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας, την κάνουν έναν πολύτιμο κρίκο στην οικονομική ζωή της Ελλάδας. Οι επενδύσεις που ολοκλήρωσε θα της δώσουν την δυνατότητα να εκμεταλλευθεί στο έπακρο τις δυνατότητες του προϊόντος και των ανθρώπων της.

Η AS HELLAS είναι ιδιαίτερα περήφανη που συνεισφέρει στην τόσο επιτυχημένη πορεία της Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.

“Ο σχεδιασμός που προτάθηκε και εγκαταστάθηκε, παρέχει την δυνατότητα απεριόριστων επεκτάσεων μηχανολογικών και αυτοματισμού στο μέλλον.”

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by