ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

Commissioning Ρομποτικού συστήματος παλετοποίησης
Share

Η Πρόκληση

Επαναλειτουργία εγκατάστασης δυο ρομποτικών βραχιόνων (ανενεργών για μεγάλο χρονικό διάστημα), με πολλές αλλαγές στον αρχικό προγραμματισμό. Εγκατάσταση νέων μηχανικών μερών και υποστηρικτικών λειτουργιών. Τελικό Ι/Ο test γραμμών παλετοποίησης και Start-up ρομποτικού βραχίονα ΑΒΒ.

Tο Αποτέλεσμα

Μετά από on-site υπηρεσίες σε επίπεδο programming, commissioning και Start-up, τα ρομποτικά συστήματα είναι έτοιμα προς λειτουργία επιτυγχάνοντας τους επιθυμητούς χρόνους απόκρισης.

Υπεύθυνος Τομέα

Άγγελος Αναγνωστάκης
e-mail: A.Anagnostakis@ashellas.com

Σύντομη Περιγραφή

Η ΔΕΛΤΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην Βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας. Η εταιρία πολύ νωρίς κατάλαβε την σημασία της χρήσης ρομποτικών συστημάτων στην παραγωγικότητα, την ασφάλεια αλλά και στην μείωση του λειτουργικού κόστους της Γαλακτοβιομηχανίας. Σε μία από τις Ρομποτικές εφαρμογές της εταιρίας ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, ζητήθηκε από την AS HELLAS να δώσει λύση σε Ρομποτικά Συστήματα

Παλετοποίησης που για διάφορους λόγους ήταν εκτός λειτουργίας στις γραμμές παραγωγής στις εγκαταστάσεις του Αγίου Στεφάνου.
Κατά την πρώτη συνάντηση στις εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ, έγινε φανερό πως η έκταση του έργου θα ήταν ευρύτερη καθώς χρειαζόταν και περιφερειακές εργασίες. Τελικά, οι παρεμβάσεις του Τμήματος Ρομποτικής της AS HELLAS περιλάμβαναν τόσο εργασίες Αυτοματισμού όσο και εργασίες Ρομποτικής και Commissioning.

Μετά από on-site υπηρεσίες σε επίπεδο programming, commissioning και Start-up, τα ρομποτικά συστήματα είναι έτοιμα προς λειτουργία επιτυγχάνοντας τους επιθυμητούς χρόνους απόκρισης.

Περιγραφή Έργου

Η ΔΕΛΤΑ πολύ νωρίς κατάλαβε την σημασία της χρήσης ρομποτικών συστημάτων στην παραγωγικότητα, την ασφάλεια αλλά και στην μείωση του λειτουργικού κόστους της Γαλακτοβιομηχανίας. Εδώ και χρόνια προχώρησε σε επενδύσεις σε ρομποτικά συστήματα, με κυρίαρχη λειτουργία την παλετοποίηση και το pick & place.

Σε μία από τις Ρομποτικές εφαρμογές της εταιρίας ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, ζητήθηκε από την AS HELLAS να δώσει λύση σε Ρομποτικά Συστήματα Παλετοποίησης που για διάφορους λόγους ήταν εκτός λειτουγίας στις γραμμές παραγωγής στις εγκαταστάσεις του Αγίου Στεφάνου.

Οι απαιτήσεις του έργου περιλάμβαναν:

  • Τελικό Ι/Ο test γραμμών παλετοποίησης.
  • Start-up ρομποτικού βραχίονα ΑΒΒ.
  • IΕνσωμάτωση καινούργιου interlayer ρομπότ για χαρτόνια στο πρόγραμμα του PLC.
  • Αλλαγές προγράμματος (RAPID) του ενός παλετοποιητικού ρομπότ αναφορικά με τα μοτίβα παλετοποίησης.
  • Εκτεταμένες δοκιμές για την εύρυθμη λειτουργία.

Η Εταιρία

Η ΔΕΛΤΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην Βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας. Η πορεία της ήταν από μόνη της ένα case study για την Ελληνική Βιομηχανία. Από μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση 20 ατόμων το 1952, σε μια πολυεθνική εταιρία με ηγετικά μερίδια στην Ελληνική αγορά Γάλακτος.

Τεχνική Λύση

Μετά την πρώτη συνάντηση στις εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ, έγινε φανερό πως η έκταση του έργου θα ήταν ευρύτερη καθώς χρειαζόταν και περιφερειακές εργασίες. Τελικά, οι παρεμβάσεις του Τμήματος Ρομποτικής της AS HELLAS περιλάμβαναν τόσο εργασίες Αυτοματισμού όσο και εργασίες Ρομποτικής και Commissioning.

Μεταξύ των άλλων, έγιναν παρεμβάσεις στην καλωδίωση interlayer robots και στην καλωδίωση δικτύου PROFIBUS. Αποκαταστάθηκε ένα χρονίζον πρόβλημα επικοινωνίας controller module και υπολογιστή και έλυσε προβλήματα που προέκυπταν σε βυθίσεις /πτώσεις τάσης. Κατά την διάρκεια του Project η χρήση του Robotstudio ABB φάνηκε πολύ χρήσιμη για άμεσες αλλαγές προγραμματισμού και fine tuning – βελτιστοποίηση παλέτας, αλλά και για troubleshooting των controller όπου χρειάστηκε.

Gallery

Σήμερα

Μετά από οn-site υπηρεσίες σε επίπεδο programming, commissioning και Start-up, τα ρομποτικά συστήματα είναι έτοιμα προς λειτουργία επιτυγχάνοντας τους επιθυμητούς χρόνους απόκρισης.

Οι υπηρεσίες μας είχαν ως αποτέλεσμα να ξεπεραστούν προβλήματα και τα συγκεκριμένα συστήματα να εναρμονιστούν πλήρως με τις γραμμές παραγωγής.

"Οι υπηρεσίες μας είχαν ως αποτέλεσμα να ξεπεραστούν προβλήματα και τα συγκεκριμένα συστήματα να εναρμονιστούν πλήρως με τις γραμμές παραγωγής."

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by