Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Η αντικατάσταση του κεντρικού συστήματος κτιριακού αυτοματισμού (BMS) της σχολής.
Share

Η Πρόκληση

Η αντικατάσταση του κεντρικού συστήματος κτιριακού αυτοματισμού (BMS) της σχολής.

Tο Αποτέλεσμα

ΛΥΣΗ

  • Σύστημα Siemens σειράς Desigo
  • Πλατφόρμα διαχείρισης Siemens Desigo CC V3.0
  • Σταθμοί Αυτοματισμού Siemens σειράς PX

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ολοκλήρωση του έργου σε 30 ημέρες από την ανάθεση. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους συντήρησης. Καλύτερος έλεγχος και ασφάλεια.

Υπεύθυνος Τομέα

Ζήσης Μπατζάκης
e-mail: Z.Mpatzakis@ashellas.com

Σύντομη Περιγραφή

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των σύγχρονων σχολείων είναι η διασφάλιση της άνεσης και της ασφάλειας των χώρων των κτιρίων, σε συνδυασμό με το ύψος της αρχικής επένδυσης και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.

Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, από το 1996 επενδύει στον Κτιριακό Αυτοματισμό. Το 2017 προχώρησε σε ολική αναβάθμιση για αυξημένη ασφάλεια και άνεση, αλλά και μειωμένο κόστος ενέργειας και συντήρησης.

Η AS Automation System Hellas ολοκλήρωσε τη εγκατάσταση του κεντρικού συστήματος κτιριακού αυτοματισμού BMS της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης μέσα σε μόλις 30 ημέρες από την ανάθεση του έργου, έγκαιρα για την νέα σχολική χρονιά.

Περιγραφή Έργου

Οι νέες εγκαταστάσεις το 1996 αφορούσαν σε ένα σύγχρονο κτίριο με σημαντικές καινοτομίες και ανέσεις για τους χρήστες του. Υπήρχαν εγκατεστημένα δύο συστήματα διαχείρισης BMS των οποίων η διάρκεια ζωής είχε ξεπεράσει τα 12 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια η AS Hellas υποστήριζε τα δυο συστήματα που συνυπήρχαν στο κτίριο. Το πρώτο σύστημα, το οποίο ήταν εγκατεστημένο εξαρχής, ήταν της εταιρείας Landis & Gyr. Το δεύτερο σύστημα το οποίο αντικατέστησε μέρος του πρώτου πριν 10 χρόνια, ήταν της εταιρείας Saia Burgess. Τα δυο συστήματα δεν αλληλοεπιδρούσαν μεταξύ τους και εκτελούσαν αυτόνομες λειτουργίες. Αυτό αποτελούσε σημαντικό μειονέκτημα στη λειτουργία του κτιρίου, ιδιαίτερα στην λειτουργία των συστημάτων παραγωγής, διανομής και καταναλωτών θέρμανσης.

Το 2017, κρίθηκε απαραίτητη η αντικατάσταση των συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού, με στόχο την μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας και συντήρησης, αλλά και ταυτόχρονη αύξηση των επιπέδων ασφαλείας, άνεσης και ελέγχου.

 

Η Εταιρία

Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα ζωντανό και αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης, καθώς έχει 130 χρόνια ενεργή συμμετοχή στα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης.

Τεχνική Λύση

Η AS Hellas ανέλαβε το καλοκαίρι του 2017 την αντικατάσταση των δύο συστημάτων με ένα νέο και ενιαίο σύστημα κεντρικής διαχείρισης. Η λύση βασίστηκε στην καθολική αποξήλωση του συστήματος της Saia και στην μερική αποξήλωση του συστήματος της Landis & Gyr.

Το σύστημα της Saia καλύφθηκε πλήρως με έναν αρθρωτό σταθμό αυτοματισμού και με τις κατάλληλες κάρτες για την διαχείριση των φυσικών σημάτων. Στο σύστημα της Landis & Gyr παρέμειναν οι κάρτες των φυσικών σημάτων και αντικατασταθήκαν οι παλιοί ελεγκτές με 3 νέους αρθρωτούς σταθμούς αυτοματισμού. Η συγκεκριμένη επιλογή παρείχε το πλεονέκτημα της γρήγορης μετάβασης αλλά και του μειωμένου κόστους υλικών.

Ο σχεδιασμός του νέου συστήματος έγινε με κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε μελλοντικά η κάθε ανάγκη προσθήκης και επέκτασης να καλύπτεται χωροταξικά και τεχνολογικά.

Το νέο σύστημα είναι της εταιρείας Siemens και της σειράς Desigo PX. Συνολικά 5 σταθμοί αυτοματισμού εγκαταστάθηκαν στο κτίριο οι οποίοι συνδέθηκαν μέσω του δικτύου Ethernet και μέσω του δικτύου Lon. Το πρωτόκολλο BACnet βρίσκεται σε όλα τα φυσικά μέσα μετάδοσης και είναι το εγγενές πρωτόκολλο των συσκευών και της πλατφόρμας διαχείρισης Desigo CC V3.0.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Στο νέο σύστημα οι καταναλωτές θέρμανσης μεταβιβάζουν τη ζήτηση τους στο σύστημα διανομής και αυτό με τη σειρά του στο σύστημα παραγωγής. Η παραγωγή θέρμανσης πλέον λειτουργεί για το ποσοστό που απαιτείται πραγματικά ενώ οι καταναλωτές λειτουργούν χρονικά σε καταστάσεις κανονικής λειτουργίας, μειωμένης και καταστάσεις αναμονής.
  • Ο έλεγχος ισχύος των λεβήτων γίνεται αναλογικά, δυνατότητα που υπήρχε στους λέβητες αλλά δεν υποστηριζόταν με το παλιό σύστημα. Η αλληλουχία τους επίσης προσαρμόζεται κατάλληλα με σκοπό την βέλτιστη κατανομή ισχύος.
  • Στη νέα πλατφόρμα Desigo CC, προσφέρεται η δυνατότητα Vector graphics, λειτουργία που εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους χειριστές στη διαχείριση των σελίδων με κατόψεις φωτισμού & θέρμανσης.
  • Τα κυκλώματα φωτισμού εντάσσονται δυναμικά σε ομάδες ελέγχου και σε σενάρια λειτουργίας. Η στάθμη εξωτερικού φωτισμού επεμβαίνει σε κάθε ένα φωτιστικό κύκλωμα και ο χειριστής ορίζει ανεξάρτητα τις επιθυμητές τιμές για το κάθε ένα κύκλωμα.
  • Η διαχείριση των χρονοπρογραμμάτων της πλατφόρμας αποτελεί σημαντικό εργαλείο στον τρόπο χειρισμού της εγκατάστασης, διότι ο χειριστής έχει πλέον την δυνατότητα να δημιουργεί χρονοπρογράμματα και να συσχετίζει δυναμικά αντικείμενα και λειτουργίες. Η συγκεκριμένη δυνατότητα, αντιμετωπίζει την απαίτηση για λειτουργία του κτιρίου σε μη συνηθισμένα ωράρια (εκδηλώσεις, συναντήσεις κ.λ.π.).

Σήμερα

Η επένδυση της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης θα μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Το κόστος συντήρησης θα μειωθεί επίσης, καθώς οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν πολύ πιο γρήγορες λύσεις με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Η αξιοπιστία θα βελτιωθεί σημαντικά καθώς τα νέα συστήματα έχουν επάρκεια ανταλλακτικών, σε αντίθεση με αυτά που έχουν ηλικία μεγαλύτερη από δέκα χρόνια.

Τέλος, το νέο σύστημα προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες επέκτασης και βελτιστοποίησης λειτουργίας του κτιρίου. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της τεχνικής υπηρεσίας για τον έλεγχο της εγκατάστασης, την γρήγορη διάγνωση βλαβών αλλά και την αξιολόγηση της λειτουργίας των συστημάτων.

“Το νέο σύστημα προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες επέκτασης και βελτιστοποίησης λειτουργίας του κτιρίου. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της τεχνικής υπηρεσίας για τον έλεγχο της εγκατάστασης, την γρήγορη διάγνωση βλαβών αλλά και την αξιολόγηση της λειτουργίας των συστημάτων”

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by