Γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ

Αναβάθμιση σε μία από τις κύριες μονάδες παστερίωσης, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν.
Share

Η Πρόκληση

Αναβάθμιση σε μία από τις κύριες μονάδες παστερίωσης, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν.

Tο Αποτέλεσμα

Η αναβάθμιση είχε ως άμεσο όφελος την τυποποίηση αλλά και αύξηση της παραγωγής.

Υπεύθυνος Τομέα

Παναγιώτης Ζηνοβιάδης
e-mail: P.Zinoviadis@ashellas.com

Σύντομη Περιγραφή

Ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα αποφάσισε να αναβαθμίσει μία από τις κύριες μονάδες παστερίωσης δίνοντας προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν.

Περιγραφή Έργου

Ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα αποφάσισε να αναβαθμίσει μία από τις κύριες μονάδες παστερίωσης δίνοντας προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν. Η επίτευξη αυτού έγινε μέσω συγκριτικού ελέγχου της πίεσης του νωπού και παστεριωμένου γάλακτος και της διαδικασίας ανακυκλοφορίας σύμφωνα με σενάρια πτώσης θερμοκρασίας.

Η αναβάθμιση είχε ως άμεσο όφελος την τυποποίηση αλλά και αύξηση της παραγωγής.

Η Εταιρία

Η Μεβγάλ είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by