ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

H Ελληνική ιστορία επιτυχίας
Share

Η Πρόκληση

Η βελτιστοποίηση και σταδιακή εξέλιξη των μονάδων παραγωγής, ώστε να παραμένουν προσηλωμένες στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Tο Αποτέλεσμα

ΛΥΣΕΙΣ

 • Επανασχεδιασμός και μετατροπή παραγωγικών διεργασιών για καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα.
 • Ενοποίηση παλιών συστημάτων σε ένα σύγχρονο κεντρικό σύστημα ελέγχου.
 • «Modular» λύση για την εύκολη και συνεχή επέκταση του εργοστασίου μελλοντικά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Σύγχρονες μονάδες, που διασφαλίζουν παραγωγικότητα και έλεγχο. Ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Ελληνική οικονομία που λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεί τον ηγέτη της αγοράς.

Υπεύθυνος Τομέα

Παναγιώτης Ζηνοβιάδης
e-mail: P.Zinoviadis@ashellas.com

Σύντομη Περιγραφή

Η AS HELLAS ξεκίνησε συνεργασία με την ΒΙΚΟΣ Α.Ε. το 2010, όταν της ζητήθηκε να αναβαθμίσει τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο με την προσθήκη νέων γραμμών παραγωγής, στο εργοστασιο της Περίβλεπτου. Tο εργοστάσιο με όλα τα προηγούμενα χρόνια γρήγορης ανάπτυξης της εταιρίας, χρειαζόταν επανασχεδιασμό και εξορθολογισμό των αυτοματοποιημένων διαδικασιών, προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει την προσθήκη νέου εξοπλισμού εξασφαλίζοντας τον κεντρικό έλεγχο της εγκατάστασης. Οι γραμμές παραγωγής επανασχεδιάστηκαν με νέα “modular” λογική όπου θα ήταν ξεκάθαρες στην λειτουργία τους, αλλά ταυτόχρονα θα επέτρεπαν και την μελλοντική επέκταση του εργοστασίου με συστηματικό και σταθερό τρόπο

Οι παρεμβάσεις της AS HELLAS, σε συνδυσμό με την πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, αποσυμφόρησαν την λειτουργία του εργοστασίου και συνετέλεσαν σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην σημαντική βελτίωση της χρήσης ενεργειακών και ανθρώπινων πόρων της ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

Περιγραφή Έργου

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1990 στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων και είναι μια από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο των εμφιαλωμένων νερών. Διαθέτει τρία εργοστάσια εμφιάλωσης νερών και αναψυκτικών (Περίβλεπτο, Καλπάκι, Λουτράκι), ενώ για τον καλύτερο έλεγχο των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιεί διαθέτει ένα τέταρτο εργοστάσιο την PETCOM Plastics που βρίσκεται στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και παράγει πλαστικά προπλάσματα (preforms) από PET και πώματα για τη συσκευασία νερού, αναψυκτικών και γάλακτος. Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στα μερίδια αγοράς εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα από το 2006 ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει πολύ ισχυρή ανάπτυξη στην αγορά αναψυκτικών.

Η AS HELLAS ξεκίνησε συνεργασία με την ΒΙΚΟΣ Α.Ε. το 2010, όταν της ζητήθηκε να αναβαθμίσει τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο με την προσθήκη νέων γραμμών παραγωγής, στο εργοστασιο της Περίβλεπτου. Το 2010, το εργοστάσιο με όλα τα προηγούμενα χρόνια γρήγορης ανάπτυξης της εταιρίας, χρειαζόταν επανασχεδιασμό και εξορθολογισμό των αυτοματοποιημένων διαδικασιών προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει την προσθήκη του νέου εξοπλισμού εξασφαλίζοντας τον κεντρικό έλεγχο της εγκατάστασης.

Οι γραμμές παραγωγής επανασχεδιάστηκαν με νέα “modular” λογική όπου θα ήταν ξεκάθαρες στην λειτουργία τους, αλλά ταυτόχρονα θα επέτρεπαν και την μελλοντική επέκταση του εργοστασίου με συστηματικό και σταθερό τρόπο.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης της αγοράς για το νερό και της συνεχούς λειτουργίας του εργοστασίου, η μετατροπή της εγκατάστασης σχεδιάσθηκε με «βηματική» εκτέλεση του έργου. Η AS HELLAS με τα πολλά χρόνια εμπειρίας στην μετατροπή εγκαταστάσεων χωρίς διακοπή παραγωγής, ήταν ο κατάλληλος συνεργάτης για την υλοποίηση του πολύπλοκου αυτού έργου. Κατά την διάρκεια της υλοποίησης των αλλαγών των γραμμών παραγωγής, ο έλεγχος γινόταν τόσο από το παλιό όσο και από το νέο σύστημα. Με την πρόοδο των εργασιών, το ποσοστό ελέγχου της νέας εγκατάστασης αυξανόταν ενώ ταυτόχρονα μειωνόταν αυτό του παλιού συστήματος.

Η Εταιρία

Vikos-logo

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε. αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της Ελληνικής οικονομίας. Με πωλήσεις 75,94 εκατομμύρια ευρώ και καθαρά κέρδη 7,72 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολύ δυναμικό παγκοσμίως τομέα εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών.

Τεχνική Λύση

Οι παρεμβάσεις της AS HELLAS αφορούσαν τόσο σε μηχανολογικές προσθήκες και εξοπλισμό όσο και σε ηλεκτρολογικές εργασίες υποστήριξης του νέου εξοπλισμού. Η νέα εγκατάσταση σχεδιάστηκε με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας τόσο μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά όσο και αυτοματιστικά.

H AS HELLAS ανέλαβε το έργο με την μορφή μελέτη/προμήθεια εξοπλισμού/εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, με εξαιρετική επιτυχία τόσο σε χρόνο όσο και σε ποιότητα λύσης και εγκατάστασης.

Αναλυτικά οι μηχανολογικές παρεμβάσεις περιλάμβαναν:

 • Επανασχεδιασμό του μεγαλύτερου μέρους της διαδικασίας παραγωγής για μεγαλύτερη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του εργοστασίου με δυνατότητα εύκολης επεκτασιμότητας.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων αυτόματων βαλβιδoλογίων. Κατασκευάστηκαν αυτόματα βαλβιδολόγια σε κομβικά σημεία της εγκατάστασης όπου συναντιούνται διαφορετικές γραμμές παραγωγής και CIP.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού συστήματος CIP (Cleaning In Place) για τον καθαρισμό της εγκατάστασης πριν και μετά την παραγωγική διαδικασία. Κατασκευάστηκαν πολλαπλές γραμμές ώστε να μπορούν να καθαρίζονται διαφορετικά κυκλώματα παραγωγής ταυτόχρονα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής και εξορθολογισμός των υφιστάμενων.

Οι παρεμβάσεις αυτές, σε συνδυσμό με την πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, αποσυμφόρησαν την λειτουργία του εργοστασίου και συνετέλεσαν σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην σημαντική βελτίωση της χρήσης ενεργειακών και ανθρώπινων πόρων της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. Πέραν των παραπάνω, ο “modular” σχεδιασμός που προτάθηκε και εγκαταστάθηκε, παρέχει την δυνατότητα απεριόριστων επεκτάσεων μηχανολογικών και αυτοματισμού μελλοντικά. Την παραπάνω δυνατότητα η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. εκμεταλεύτηκε στο έπακρο με την ανάθεση προσθήκης νέων γραμμών παραγωγής στην AS HELLAS τα επόμενα χρόνια έως και σήμερα.

Η γρήγορη ανάπτυξη της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. καθώς και η προσήλωσή της στην ποιότητα και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος, δημιούργησε και την ανάγκη σημαντικών επενδύσεων στον τομέα του αυτοματισμού. Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων επένδυσε και επενδύει συνέχεια στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αυτοματισμού, καθώς η ύπαρξη σύγχρονων συστημάτων εξασφαλίζει στην εταιρία λειτουργικά, οικονομικά και ποιοτικά πλεονεκτήματα.

Ο έλεγχος της εγκατάστασης γίνεται τόσο από τοπικούς σταθμούς ελέγχου όσο και από κεντρικό σύστημα (SCADA). Για τον τοπικό έλεγχο έχουν επιλεγεί διαφορετικά κομβικά σημεία του εργοστασίου από όπου οι επί τόπου χειριστές μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για την παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα έχουν την δυνατότητα κοντινής επαφής με την εγκατάσταση σε περιόδους συντήρησης. Το κεντρικό σύστημα SCADA βρίσκεται σε κεντρικό σημείο και εποπτεύει όλη την εγκατάσταση. Από εκεί οι χειριστές με κατάλληλες εντολές ελέγχουν πλήρως την παραγωγική διαδικασία αλλά και την διαδικασία καθαρισμού των κυκλωμάτων.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία αυτοματισμού της εγκατάστασης είναι τα παρακάτω:

 • PLC Siemens με δίκτυα Profibus και Profinet
 • Siemens Remote I/O Stations
 • Πίνακες MCC με τοπικές οθόνες
 • Κεντρικό Scada Siemens
 • Κεντρικό σύστημα “Reports” της AS Hellas που παρέχει στον χειριστή συγκεντρωτικές πληροφορίες για την εκτέλεση παραγωγής και CIP.

Gallery

Σήμερα

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε. αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της Ελληνικής οικονομίας. Με πωλήσεις 75,94 εκατομμύρια ευρώ και καθαρά κέρδη 7,72 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολύ δυναμικό παγκοσμίως τομέα εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών. Σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα, η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. επένδυσε το 2017 πάνω από 19 εκατομμύρια ευρώ για την ανανέωση του μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού της, σε συνδυασμό με τη δημιουργία κτιριακών και άλλων υποδομών, ενώ το 2018 οι επενδύσεις συνεχίζονται. Απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζόμενους και υπηρετούν μαζί το όραμα που τους οδήγησε να είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρίες στην Ελλάδα.

Η AS HELLAS είναι ιδιαίτερα περήφανη που κατάφερε να συνεισφέρει στην τόσο επιτυχημένη πορεία της ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

“Από το 2010, η Automation System Hellas συνεργάζεται με την ΒΙΚΟΣ Α.Ε. στην αναβάθμιση και επέκταση του εργοστασίου της Περίβλεπτου”

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by