CIP – Εγγύηση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας

Home » Νέα » CIP – Εγγύηση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας

Αν διαχειρίζεστε μια μονάδα επεξεργασίας τροφίμων, τότε γνωρίζετε πόσο σημαντική είναι η καθαριότητα του εξοπλισμού Παραγωγής για την ποιότητα των τελικών προϊόντων καθώς και για την εικόνα της εταιρίας και του brand name.

Το αποτέλεσμα ενός ακατάλληλου καθαρισμού είναι πολλές φορές πολύ δαπανηρό για ένα εργοστάσιο. Απλά λάθη στις διαδικασίες παραγωγής (και κυρίαρχα στην διαδικασία καθαρισμού) μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικά αποτελέσματα. Εκτός από τις συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, αυτά τα περιστατικά μόλυνσης μπορούν να προκαλέσουν δαπανηρές ανακλήσεις προϊόντων, απώλεια εμπιστοσύνης στο εμπορικό σήμα της εταιρείας και σημαντική απώλεια εσόδων.

Οι προκλήσεις ενός συστήματος CIP

Κάθε επιμέρους κλάδος στην Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών παρουσιάζει τις δικές του ιδιαιτερότητες και προκλήσεις στην διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης. Ειδικά όμως το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην αλλοίωση και την ταχεία ανάπτυξη βακτηρίων. Η διαδικασία πλυσίματος CIP στις Γαλακτοβιομηχανίες και στα τυροκομεία πρέπει να είναι διεξοδική και πολύ συγκεκριμένη όσον αφορά στις θερμοκρασίες, τους χρόνους του κύκλου πλυσίματος και των χημικών, προκειμένου να αποτραπούν μολύνσεις από μικροοργανισμούς όπως η Salmonella, Listeria και E. coli. Επίσης είναι και πολύ σύνθετη καθώς μπορεί να χρειάζονται διαφορετικά προγράμματα πλυσίματος για εξοπλισμό που περιλαμβάνει ζεστά σημεία (π.χ. Παστερίωση).

Αν προσθέσουμε και τις σύγχρονες τάσεις του marketing για mass customization και την παραγωγή πολλών διαφορετικών προϊόντων παραγόμενων σε μικρά batches για να ικανοποιούν διαφορετικές προτιμήσεις των καταναλωτών, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο πολύπλοκη γίνεται η διαδικασία του καθαρισμού και πόσο σημαντικό κέντρο κόστους είναι για την Βιομηχανία.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στην διαδικασία εμπλέκονται πολύ ισχυρές χημικές ουσίες που μπορεί να είναι βλαβερές για τους ανθρώπους και τον εξοπλισμό. Ο καθαρισμός πρέπει να διεξάγεται με απόλυτη ασφάλεια και τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον, ελαχιστοποιώντας το νερό και το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται, και μεγιστοποιώντας την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των πόρων.

Κόστος λειτουργίας της διαδικασίας πλυσίματος

Είναι ξεκάθαρο πως η λειτουργία Cleaning in Place δεν είναι μόνο μια κομβικής σημασίας διαδικασία της παραγωγής, αλλά αποτελεί και ένα σημαντικό κομμάτι του κόστους λειτουργίας της Βιομηχανίας. Μια τυπική διαδικασία καθαρισμού CIP απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού, χημικών και ενέργειας. Εκτιμάται ότι, κατά μέσο όρο, μια μονάδα παραγωγής τροφίμων και ποτών θα δαπανήσει το 20% του συνόλου της ημέρας με τον εξοπλισμό καθαρισμού, ποσοστό που αντιπροσωπεύει σημαντικό χρόνο διακοπής λειτουργίας για ένα εργοστάσιο. Η χρήση ενέργειας ποικίλλει ανάλογα με τη διαδικασία. Για παράδειγμα, μια μονάδα γάλακτος είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει το 13% του συνόλου της ενέργειας του στο CIP.

Παρόλο λοιπόν που η λειτουργία του εξοπλισμού CIP αποτελεί τόσο μεγάλο μέρος του κόστους λειτουργίας, οι περισσότεροι παραγωγοί στον χώρο των ποτών και των τροφίμων δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι η εγκατάστασή τους δουλεύει κατά τον πιο αποδοτικό τρόπο. H πρόκληση με το CIP είναι η αξιολόγηση του πώς και πόσο καλά καθαρίζει σε κάθε πλύση. Προσπαθώντας να διασφαλίσουν τον καλό καθαρισμό των γραμμών παραγωγής, πολλές φορές διεκπεραιώνουν την διαδικασία χρησιμοποιώντας πολύ περισσότερη ενέργεια, νερό και χημικά από όσο χρειάζεται, αλλά και πολύ περισσότερο χρόνο. Ο προβληματισμός λοιπόν επικεντρώνεται σε δύο σημεία: είτε οι πόροι σπαταλούνται (υπερβολική κατανάλωση νερού ή / και χημικών), είτε η ασφάλεια των τροφίμων είναι σε κίνδυνο λόγω ατελούς πλύσης.
Είναι βέβαιο, πως επενδύοντας στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εξοπλισμού CIP, θα πετύχουν πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο στην εξοικονόμηση πόρων, όσο και στην χρονική διάρκεια της διαδικασίας πλυσίματος (γεγονός που θα μειώσει το downtime της παραγωγικής μονάδας). Πολλές εγκαταστάσεις έχουν έναν μεγάλο αριθμό CIP και εκτελούν πάρα πολλές πλύσεις μέσα στην ημέρα. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας αυτών των μονάδων δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη για την βιομηχανία.

Ενέργειες βελτιστοποίησης του CIP

Oι περισσότερες εταιρείες κατανοούν ότι η βελτιστοποίηση του CIP δημιουργεί ευκαιρίες για εξοικονόμηση πόρων, αλλά έχοντας επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με την αποτυχία, πολλές φορές διστάζουν να προχωρήσουν. Ωστόσο, εξοικονόμηση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα του πλυσίματος. Πιο συγκεκριμένα:

Αρχικός σχεδιασμός

Η επιτυχία ξεκινάει από τον σχεδιασμό. Είναι σημαντικό να σχεδιάζεται από την αρχή (αν είναι εφικτό) ο εξοπλισμός με όσο το δυνατόν λιγότερα μέρη, και χωρίς σημεία όπου το υγρό καθαρισμού δεν μπορεί να φτάσει, ή όπου όπου μπορεί να συσσωρευθεί. Οι ιδιαιτερότητες του εξοπλισμού που θα καθαρίζεται (προϊόν που παράγεται, μήκος και διάμετρος σωληνώσεων, τύπος εξοπλισμού κλπ.) είναι σημαντικοί παράγοντες στον σχεδιασμό και τις τελικές προδιαγραφές του συστήματος CIP που θα έχουν ως αποτέλεσμα έναν αποτελεσματικό καθαρισμό με το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος.

Πλήρης αυτοματοποίηση

Ένα καλά αυτοματοποιημένο σύστημα CIP μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ανεπαρκούς καθαρισμού. Ενσωματώνοντας τα κατάλληλα όργανα μέτρησης, σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον και με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, ο χειριστής μπορεί να προκαθορίσει και να παρακολουθεί όλες τις κρίσιμες παραμέτρους για σωστό καθάρισμα. Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί μπορούν να εγκατασταθούν για να ειδοποιούν τον χειριστή για οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραμέτρους προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν ανάλογες ενδείξεις επιτυχούς ολοκλήρωσης πλυσίματος κάθε κυκλώματος και ένδειξη των κυκλωμάτων που απομένουν για πλύσιμο. Η μείωση που επιτυγχάνεται στον χρόνο καθαρισμού καθώς και στην χρήση πόρων είναι πολύ μεγάλη.

cip-blog-image2

Βελτιστοποίηση των προγραμμάτων CIP

Η επιθεώρηση των ανοξείδωτων επιφανειών για έλεγχο της αποτελεσματικότητας του CIP θα αποκαλύψει αν υπάρχουν προβλήματα στον καθαρισμό, καθώς και την προέλευση του προβλήματος ανάλογα με την φύση των υπολειμμάτων που θα βρεθούν. Η συχνή επιθεώρηση (είτε οπτική είτε με αισθητήρες) θα δώσει την δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων και βελτιστοποίησης των προγραμμάτων καθαρισμού και των παραμέτρων TACT (Time, Action, Chemicals, Temperature). Στόχος είναι να είναι να επιβεβαιωθεί ο σωστός καθαρισμός όλων των σημείων που πρέπει να καθαρισθούν, σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό των πλυσιμάτων.

Επαλήθευση καθαρισμού σε πραγματικό χρόνο

Η διαδικασία της παρακολούθησης των κρίσιμων παραμέτρων του CIP (χρόνος, θερμοκρασία, χημική συγκέντρωση) και ενδείξεις της αποτελεσματικότητας στην απολύμανση (όπως θολότητα, καθαρότητα επιφανείας, ροή κλπ.) σε πραγματικό χρόνο είναι σημαντική, καθώς μπορούν να γίνουν προσαρμογές στον κύκλο πλυσίματος για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά του ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτσι ξεπερνιέται η τάση για υπερβολικό καθαρισμό (σπατάλη πόρων) για να μειωθεί ο κίνδυνος αποτυχημένου πλυσίματος.

cip-blog-image3

Ανάλυση δεδομένων (big data analytics)

Αυτά τα προηγμένα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης, συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα της διαδικασίας CIP από το βιομηχανικό δίκτυο της μονάδας παραγωγής (PLC και ιστορική βάση δεδομένων). Αυτά κρυπτογραφούνται, μεταδίδονται και συγκεντρώνονται σε κέντρα δεδομένων. Στη συνέχεια, ειδικά διαμορφωμένοι αλγόριθμοι αναλύουν τα δεδομένα για μοτίβα και αποκλίσεις που δηλώνουν συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση με τα προκαθορισμένα πρωτόκολλα πλύσης. Η ανάλυση αναδεικνύει τα προβλήματα που χρήζουν άμεσης δράσης και τις ευκαιρίες για μελλοντική βελτίωση. Μια διαδικασία ενταγμένη στην στρατηγική επιλογή της ψηφιοποίησης των παραγωγικών μονάδων και στην χρήση των πρακτικών της νέας πραγματικότητας που ονομάζεται Industry 4.0.

 


«το CIP είναι μια επένδυση που παρέχει με συνέπεια μακροπρόθεσμες αποδόσεις»


Η απόδοση της επένδυσης σε CIP

Όσο πιο εξελιγμένο είναι ένα σύστημα CIP, τόσο μεγαλύτερη είναι η αρχική επένδυση για αγορά και εγκατάσταση του συστήματος. Είναι σημαντικό όμως να γίνει ξεκάθαρο πως το CIP είναι μια επένδυση που παρέχει με συνέπεια μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Εάν εφαρμοστεί σωστά, κάθε φορά που εκτελείτε έναν αποτελεσματικό κύκλο καθαρισμού παίρνετε πίσω πολύτιμο χρόνο παραγωγής που χανόταν σε αργές, αναποτελεσματικές πρακτικές καθαρισμού.

Αν υπολογισθεί σε ετήσια βάση, η εξοικονόμηση χρημάτων είναι πολύ μεγάλη. Ανάλογα με τη συχνότητα καθαρισμού πολλές βιομηχανίες, πολύ συχνά βλέπουν μια πλήρη απόσβεση στο σύστημα CIP τους σε ένα με δύο χρόνια, από την μείωση του χρόνου καθαρισμού και των χρησιμοποιούμενων πόρων!

Η AS HELLAS έχει εμπειρία και τεχνογνωσία για πάνω από 20 χρόνια στην σχεδίαση πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων CIP, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παραγωγής. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις λειτουργούν με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, βελτιστοποιώντας τόσο την χρήση πόρων όσο και την αποτελεσματικότητα των κύκλων πλυσίματος, ενώ η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων των κύκλων πλυσίματος εξασφαλίζουν την συνεχή βελτίωση της απόδοσης του συστήματος. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις έτοιμες προκατασκευασμένες μονάδες καθαρισμού εδώ.

Είτε χρειάζεστε μια νέα μονάδα είτε θέλετε να βελτιστοποιήσετε μια υπάρχουσα εγκατάσταση, επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες της δικής σας παραγωγής για CIP και την πιο αποδοτική λύση για εγγυημένη ασφάλεια και υγιεινή.

Automation System Hellas

Είναι πλέον φανερό πως είναι πολύ πιο δαπανηρό να διατηρήσετε ένα παλιό σύστημα που λειτουργεί πέραν ​​από τις δυνατότητές του, παρά να επενδύσετε σε ένα νέο σύστημα που θα προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, μια σημαντική απόδοση επένδυσης (ROI), και τελικά θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική.

Στην AS Hellas έχουμε μεγάλη εμπειρία στην αποξήλωση των παλαιών συστημάτων αυτοματισμού και την αντικατάστασή τους με το σύγχρονο υλικό αυτοματισμού SIMATIC S7 της SIEMENS. Κάποιες φορές, τέτοιες αντικαταστάσεις είναι πολύπλοκα έργα με διάφορες παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η AS Hellas έχει τυποποιήσει τη διαδικασία έτσι ώστε με την κατάλληλη προετοιμασία, να χρειάζεστε τις ελάχιστες δυνατές παρεμβολές στο πρόγραμμα παραγωγής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας δώσουμε χωρίς καμία υποχρέωσή σας, μια προσφορά που βασισμένη στις ανάγκες σας, θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία σας!

e-mail: info@ashellas.com

 


Παραπομπές
  1. Eric Mayer, “Define ROI to Win Approval”
  2. CHANGES – Thomson Reuters

 

Share

Πρόσφατα Έργα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

IKOS DASSIA RESORT

Μαγική μεταμόρφωση

Πρόσφατα Νέα

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by