Συμμετοχή στο πρόγραμμα IPR for SEE

Home » Νέα » Συμμετοχή στο πρόγραμμα IPR for SEE

Η AS Automation System Hellasσυμμετέχει στο διακρατικό πρόγραμμα «Intellectual PropertyRights for South Eastern Europe – Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Νοτιανατολική Ευρώπη» που υλοποιείται μέσω του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.). Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών των ΜΜΕ στις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης μέσω μιας πιο συνειδητής χρήσης εργαλείων IPR και μέσω της προστασίας ιδεών και προϊόντων. (www.iprforsee.eu)

Share

Πρόσφατα Έργα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

IKOS DASSIA RESORT

Μαγική μεταμόρφωση

Πρόσφατα Νέα

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by