Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Home » Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

H AS AUTOMATION SYSTEM HELLAS αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον τομέα των Μηχανολογικών Εφαρμογών και του Βιομηχανικού & Κτιριακού Αυτοματισμού.

Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας της εταιρίας. Στην εταιρία μας, αποτελεί δέσμευση η αντιμετώπιση των εργαζομένων μας με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Η αποδοχή της εν λόγω πολιτικής και η συμμόρφωση σε αυτή, αποτελεί συμβατική υποχρέωση των προμηθευτών, συνεργατών, και εργαζομένων της εταιρίας μας.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εστιάζουμε σε έναν ασφαλή χώρο εργασίας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο των ατυχημάτων και των τραυματισμών, εκπαιδεύοντας το προσωπικό μας, και προμηθεύοντας το με τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό από την έναρξη της εργασίας του.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Δέσμευση μας αποτελεί ένα εργασιακό περιβάλλον υγιές και ασφαλές. Προσφέρουμε στους εργαζομένους αξιοπρεπείς αμοιβές βάσει αντικειμενικών κριτήριων. Οι ώρες εργασίας των εργαζομένων συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους απασχόλησης. Τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες εκ του νόμου άδειες, και παρέχεται στο προσωπικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης.

ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απαγορεύουμε ρητά κάθε μορφή καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας υπό καθεστώς δουλείας, τόσο στην εταιρία μας όσο και στους προμηθευτές μας και σε όσους αποτελούν μέρος της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Δεσμευόμαστε για ένα χώρο εργασίας χωρίς βία, παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς.

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Εκτιμούμε την διαφορετικότητα των ανθρώπων. Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες και δεν ανεχόμαστε καμία διάκριση και παρενόχληση βάσει φύλου, φυλής, χρώματος, υπηκοότητας, ηλικίας, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικής προτίμησης, πολιτικής πεποίθησης, ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος μας είναι να είμαστε εργοδότης επιλογής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ

Στηρίζουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στη μητρότητα και στην οικογενειακή ζωή. Στοχεύουμε στην βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με παροχές κοινωνικής μέριμνας.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δεν απασχολούμε άτομα κάτω των 18 ετών. Για τα νεαρά άτομα προσφέρουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις, βάσει των εγκεκριμένων προγραμμάτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την τήρηση και για την τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής.

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by