Πιστοποιήσεις & Συνεργασίες

Home » Ποιοι Είμαστε » Πιστοποιήσεις & Συνεργασίες

Συνεργάτες

Dell PartnerDirect Registered

Πιστοί στη δέσμευση μας για συνεργασία με αξιόπιστους προμηθευτές και έχοντας ενσωματώσει προϊόντα Dell στην πλειοψηφία των έργων μας, συμμετέχουμε στο ανανεωμένο πρόγραμμα συνεργατών Dell PartnerDirect. Στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και της συνεχούς εξέλιξης, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και υποστήριξης.
www.dell.com

Solution Partner Building Technologies

Οι εταιρίες που λειτουργούν με την ετικέτα “Siemens Solution Partner in Building Automation” πρέπει να αποδεικνύουν συνεχώς την τεχνογνωσία τους, την απόδοση και την σφαιρική γνώση τους. Το λογότυπο του συνεργάτη το επιβεβαιώνει και αποτελεί διασφάλιση ποιότητας. Η συνεργασία μας με τη Siemens μάς επιτρέπει να εφαρμόσουμε τεχνολογικά προηγμένες και καινοτόμες λύσεις για την ενίσχυση της αξίας και της απόδοσης των κτιρίων.
www.siemens.com

Siemens Solution Partners

Ενσωματώνοντας τις τεχνολογίες της Siemens στον τομέα του αυτοματισμού για περισσότερα από 15 χρόνια, είμαστε από το 2009 και επίσημα πιστοποιημένοι συνεργάτες της. Το πρόγραμμα Siemens Solution Partners περιλαμβάνει εκπαίδευση, μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνική υποστήριξη και τακτικές αξιολογήσεις, ώστε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας και τη στρατηγική Siemens Totally Integrated Automation (TIA), παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εγκαταστάσεών σας.
www.siemens.com

Bardiani Partnership

Η Bardiani και η AS Automation System Hellas έχουν χτίσει μία γερή συνεργασία τα τελευταία 19 χρόνια, η οποία εγγυάται την πλήρη και υπεύθυνη υποστήριξη για κάθε τύπο βαλβίδας Bardiani, ακόμη και μετά την πώλησή τους. Η εκτεταμένη ενσωμάτωση βαλβίδων Bardiani σε πάρα πολλά έργα μας στη βιομηχανία Τροφίμων έχει ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον ανάλογο σεβασμό στην υψηλή τεχνογνωσία της κάθε εταιρίας. Ο συνδυασμός της υψηλής ποιότητας, της αξιοπιστίας του εξοπλισμού και της άμεσης ανταπόκρισης των βαλβίδων Bardiani, μας δίνει ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα τόσο στη φάση της εγκατάστασης, όσο και μετά την πώληση.
www.bardiani.com

KNX Partners

Ως KNX partners από το 2010, προωθούμε την ανάπτυξη κτιριακών εφαρμογών για τον έλεγχο μεγάλου μεγέθους κτιριακών συγκροτημάτων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και κατοικιών. Ενσωματώνουμε κτιριακές τεχνολογίες, έτσι ώστε να παρέχουμε λύσεις και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS) και εξειδικευμένες εφαρμογές.
www.knx.org

Alfa Laval Authorized Integrators

Έχοντας εγκαταστήσει επιτυχώς τα τελευταία 17 χρόνια μία ευρεία γκάμα προϊόντων της Alfa Laval σε πολλές βιομηχανίες τροφίμων, γαλακτοκτοκομικών και ποτών, αποφασίσαμε πρόσφατα να γίνουμε και επισήμως μέλη του ευρύτερου δικτύου συνεργατών της. Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, παρέχεται στους μηχανικούς μας ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τα προϊόντα της Alfa Laval, καθώς και πλήρης πρόσβαση σε τεχνική βοήθεια και υποστήριξη απευθείας από το εξειδικευμένο προσωπικό του εν λόγω οίκου.
www.alfalaval.com

Πιστοποιήσεις

Η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε συνάρτηση πάντα με τις ορθές πρακτικές τόσο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων όσο και για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, αποτελεί το βασικό παράγοντα της επιτυχίας μας. Για τον λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει και τηρούμε Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο και πιστοποιημένο βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001, OHSAS 45001 και ISO 14001.

Για να διασφαλίσουμε την ικανότητά μας να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες σε αποδεκτά επίπεδα, ακόμα και μετά από ένα αναπάντεχο αρνητικό συμβάν (πανδημία, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.), αναπτύξαμε σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας το οποίο πιστοποιήθηκε βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 22301:2019.

Την Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της AS Automation System Hellas μπορείτε να την δείτε εδώ, και την Πολιτική Επιχειρησιακής συνέχειας εδώ.

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by