Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000

Home » Νέα » Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000

Στα πλαίσια της δέσμευσής της για συνεχή βελτίωση, η AS Hellas, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2006 τη διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9001:2000. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελείται από δύο βασικές φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την αναδιοργάνωση των διεργασιών της εταιρίας και τον επανασχεδιασμό της αλυσίδας αξίας και στοχεύει στην βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής οργάνωσης, στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και στην μείωση του λειτουργικού κόστους. Κατά την επόμενη φάση θα γίνει η καταγραφή και η πιστοποίηση των ανανεωμένων διεργασιών προκειμένου να διασφαλιστεί και για τους πελάτες-συνεργάτες ότι τόσο οι υπηρεσίες όσο και τα προϊόντα της εταιρίας σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και παρέχονται πάντοτε μέσα από τις ίδιες διαδικασίες και χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας. Οι ειδικοί σύμβουλοι πιστοποίησης συνεργάζονται με τα στελέχη της εταιρίας και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2007.

Share

Πρόσφατα Έργα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

IKOS DASSIA RESORT

Μαγική μεταμόρφωση

Πρόσφατα Νέα

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by