Ολοκλήρωση διαδικασίας πιστοποίησης ISO 9001:2008

Home » Νέα » Ολοκλήρωση διαδικασίας πιστοποίησης ISO 9001:2008

Η AS Automation System Hellas ήταν πιστοποιημένη βάσει του προτύπου ISO 9001:2000 από το 2007 και το 2010 ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  βάσει της επικαιροποιημένης έκδοσης ISO 9001:2008.

Η επιδίωξη της ποιότητας αποτελεί πρωταρχικό γνώρισμα της εταιρίας μας από την ίδρυσή της, αλλά και κεντρικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού.Η λειτουργία μας επικεντρώνεται στην ικανοποίηση όλων των συνεργαζόμενων μερών: πελατών, εργαζόμενων, συνεργατών, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Η υιοθέτηση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση εργαζομένων και συνεργατών, την ομαδική εργασία και την καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας θα συμβάλλουν στην επίτευξη τόσο των βραχυπρόθεσμων, όσο και των μακροπρόθεσμων στόχων της AS Automation System Hellas.

Share

Πρόσφατα Έργα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

IKOS DASSIA RESORT

Μαγική μεταμόρφωση

Πρόσφατα Νέα

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by