Νέες πιστοποιήσεις για την AS HELLAS

Home » Νέα » Νέες πιστοποιήσεις για την AS HELLAS

Η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε συνάρτηση πάντα με τις ορθές πρακτικές τόσο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων όσο και για το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, αποτελεί το βασικό παράγοντα της επιτυχίας της AS HELLAS.

Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, η εταιρία πιστοποιήθηκε με τις τελευταίες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 (σύστημα διαχείρισης ποιότητας), OHSAS 18001 (σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία) και ISO 14001 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης).

Share

Πρόσφατα Έργα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

IKOS DASSIA RESORT

Μαγική μεταμόρφωση

Πρόσφατα Νέα

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by