Εφαρμογή Benchmarking

Home » Νέα » Εφαρμογή Benchmarking

Στα πλαίσια της συνεχής βελτίωσης και ανάπτυξης της εταιρίας, η AS Automation System Hellas συμμετείχε σε πιλοτικό on-line πρόγραμμα συγκριτικής αξιολόγησης (Benchmarking). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διενεργήθηκε βάση του προγράμματος Recite II της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με  την Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO) και συμμετείχαν περίπου 300 ελληνικές επιχειρήσεις.

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος αφορούσε την εκπαίδευση ομάδας στελεχών της εταιρίας στην τεχνική της συγκριτικής αξιολόγησης – benchmarking, ενώ το δεύτερο στάδιο αφορούσε την πρακτική on-line εφαρμογή στον ειδικά διαμορφωμένο διαδυκτιακό τόπο της ερευνητικής ομάδας URENIO (http://www.benchmarking.urenio.org).
Το πρόγραμμα συγκριτικής αξιολόγησης εφαρμόστηκε με επιτυχία από την AS  Automation System Hellas, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
Share

Πρόσφατα Έργα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

IKOS DASSIA RESORT

Μαγική μεταμόρφωση

Πρόσφατα Νέα

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by