Εξοικονόμηση ενέργειας για τα Νοσοκομεία ‘’Μποδοσάκειο’’ και ‘’Μαμάτσειο’’

Home » Νέα » Εξοικονόμηση ενέργειας για τα Νοσοκομεία ‘’Μποδοσάκειο’’ και ‘’Μαμάτσειο’’

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 12/10/17 στο ‘’Μποδοσάκειο’’   Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, παραδόθηκε από την AS Automation System Hellas το έργο της αυτοματοποίησης του μηχανοστασίου ηλιακών συλλεκτών κενού για τα Νοσοκομεία ‘’Μποδοσάκειο’’ και ‘’Μαμάτσειο’’.   Ο μηχανικός της AS Hellas Σταύρος Καρακώστας, παρουσίασε στην Τεχνική υπηρεσία των Νοσοκομείων τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του νέου συστήματος.

Τα συγκεκριμένα Νοσοκομεία εφάρμοσαν ένα σχέδιο παρεμβάσεων, το οποίο θα επιφέρει σημαντική́ εξοικονόμηση ενέργειας, σημαντική μείωση στις δαπάνες ενέργειας των νοσοκομείων καθώς και μείωση της εκπομπής των αερίων ρύπων σε τοπικό́ επίπεδο.  Από το Σεπτέμβριο του 2016 και μέχρι τον Απρίλιο του 2017, στις στέγες του Νοσοκομείου Κοζάνης ‘’Μαμάτσειο’’ και στο δώμα του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας ‘’Μποδοσάκειο’’, υλοποιήθηκε  η εγκατάσταση συστημάτων ηλιακών συλλεκτών οι οποίοι και τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία.

Η AS Automation System Hellas επιμελήθηκε και ολοκλήρωσε το σύστημα αυτοματισμού των μηχανοστασίων. Η λύση βασίστηκε στο σύστημα Desigo της εταιρείας Siemens. Σε κάθε μηχανοστάσιο εγκαταστάθηκε ένας σταθμός αυτοματισμού και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή των φυσικών σημάτων και των πρωτοκόλλων διασύνδεσης (Modbus, M-Bus, BACnet MS/TP). Στο σταθμό αυτοματισμού εκτελούνται σύνθετοι αλγόριθμοι ελέγχου του εξοπλισμού, καταγραφές των δεδομένων και υπηρεσίες Web. Η όλη εγκατάσταση διαχειρίζεται μέσω της πλατφόρμας Desigo CC. Οι χειριστές ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση του συστήματος, διαχειρίζονται και αξιολογούν τα ενεργειακά δεδομένα και ρυθμίζουν τις παραμέτρους του συστήματος.

Στην είσοδο του κάθε νοσοκομείου έχει εγκατασταθεί μια τηλεόραση προβολής που απεικονίζει τα  ενεργειακά δεδομένα και αποσκοπεί στη φιλική ενημέρωση του κοινού, για το όφελος που προσφέρει η νέα εγκατάσταση. Η ενημέρωση των δεδομένων γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Οι παραπάνω λειτουργίες προσφέρονται μέσω της εφαρμογής Green Building Monitor της εταιρείας Siemens. Με το κατάλληλο engineering της AS Hellas, η συγκεκριμένη εφαρμογή τροφοδοτεί παράλληλα και τις επίσημες ιστοσελίδες των νοσοκομείων με τα απαραίτητα ενεργειακά δεδομένα.

Η ολοκλήρωση των έργων, οδηγεί στην αποφυγή εκπομπών CO2 ίση με 316 τόνους/έτος και σε περιορισμό καταναλισκόμενης ενέργειας παραγόμενης από καύση λιγνίτη και από πετρέλαιο που ισοδυναμεί με την ενέργεια που καταναλώνουν σωρευτικά 85 ελληνικά νοικοκυριά το χρόνο.

Share

Πρόσφατα Έργα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

IKOS DASSIA RESORT

Μαγική μεταμόρφωση

Πρόσφατα Νέα

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by