Τρόφιμα & Ποτά

Home » Γραμμές Παραγωγής » Τρόφιμα & Ποτά
Ευελιξία και παραγωγικότητα

Οι λύσεις μας εγγυώνται τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Πάρτε τον έλεγχο της παραγωγής σας

Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών που σχετίζεται άμεσα με τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό Παγκοσμίως. Έρχεται εν μέσω ολοένα και πιο αυστηρών κανονισμών ασφάλειας και ποιότητας, αυξημένης ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε θέματα υγείας και βιωσιμότητας, και αυξανόμενου ενεργειακού κόστους για τους παραγωγούς.
Αυτές οι συνθήκες κάνουν την παραγωγική διαδικασία μια συνεχή πρόκληση. Οι παραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα για να παραμείνουν κερδοφόροι και ανταγωνιστικοί.

Πρόσφατα Έργα για Τρόφιμα & Ποτά

ΔΙΟΣ – Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.

Μια από τις πιο δυναμικές και υποσχόμενες εταιρίες

ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

H Ελληνική ιστορία επιτυχίας

Οι λύσεις μας

Στην AS Hellas αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα αναπτύσσοντας εξατομικευμένες λύσεις για τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας. Ξεκινώντας από το process engineering και φτάνοντας σε ένα επιτυχημένο start-up, οι λύσεις μας εγγυώνται τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, και την αύξηση της παραγωγικότητας.
Ειδικά για τις εγκαταστάσεις παραγωγής Τροφίμων & Ποτών προσφέρουμε τα παρακάτω:

  • Καθορισμό προδιαγραφών παραγωγής και ηλεκτρομηχανολογικό σχεδιασμό
  • Σχεδιασμό, κατασκευή και προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού παραγωγήςy
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής και διασύνδεσή του
  • Ψηφιοποίηση και ανάλυση δεδομένων παραγωγής
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Υπηρεσίες συντήρησης και υλικά-ανταλλακτικά
  • Εκσυγχρονισμό και βελτιώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων
  • Ενσωμάτωση MES & ERP

Επικοινωνήστε μαζί μας

για να συζητήσετε τις ανάγκες σας, τους στόχους σας και αφήστε μας να προτείνουμε εφικτές και προσιτές λύσεις για το έργο σας.
Copyright © 2024 AS Hellas
Development by