Γαλακτοβιομηχανίες

Home » Γραμμές Παραγωγής » Γαλακτοβιομηχανίες
Παραγωγικότητα και Οικονομία

Από το 1996 έχουμε ολοκληρώσει ένα μεγάλο αριθμό έργων, συμμετέχοντας ενεργά στον εκσυγχρονισμό της του κλάδου.

Οι λύσεις μας

Δισεκατομμύρια λίτρα γάλακτος καταναλώνονται κάθε χρόνο παγκοσμίως. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική αγορά με μικρά περιθώρια κέρδους. Σε αυτή την πολύ ανταγωνιστική αγορά, η παραγωγική διαδικασία γίνεται εξαιρετικά σημαντική ως παράγοντας επιτυχίας. για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων. Πρέπει να αξιολογήσουν προσεκτικά τις επενδύσεις τους για να γίνουν πιο ευέλικτοι, ανταγωνιστικοί και κερδοφόροι, και να μεγιστοποιήσουν την Απόδοση της Επένδυσης τους (ROI).
Η AS HELLAS είναι ο συνεργάτης που χρειάζεστε. Εστιάζουμε στη συνολική αποδοτικότητα της παραγωγής σας, καθώς και στη βέλτιστη χρήση όλων των πόρων για μεγαλύτερη παραγωγικότητα της δική σας εγκατάστασης. Είτε χτίζετε μια νέα γραμμή είτε αναβαθμίζετε μια υπάρχουσα, θα σας προσφέρουμε τις πιο κατάλληλες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις.

Πρόσφατα Έργα για Γαλακτοβιομηχανίες

ΝΕΟΓΑΛ

50 χρόνια εμπειρίας και παράδοσης

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ

Γαλακτοβιομηχανία πρότυπο
Ειδικά για τις εγκαταστάσεις παραγωγής γάλακτος προσφέρουμε τα εξής:
  • Καθορισμό προδιαγραφών παραγωγής και ηλεκτρομηχανολογικό σχεδιασμό
  • Σχεδιασμό, κατασκευή και προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού παραγωγής
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής και διασύνδεσή του
  • Ψηφιοποίηση και ανάλυση δεδομένων παραγωγής
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Υπηρεσίες συντήρησης και υλικά-ανταλλακτικά
  • Εκσυγχρονισμό και βελτιώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων
  • Ενσωμάτωση MES & ERP
Μειώστε το χρόνο παράδοσης και το κόστος επένδυσης

Ειδικές προκατασκευασμένες μονάδες για Γαλακτοβιομηχανίες & Τυροκομεία

Η AS Automation System Hellas εκτός από τη δυνατότητα παροχής λύσεων για την κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, παρέχει και έτοιμες δοκιμασμένες αυτόματες προκατασκευασμένες μονάδες με μικρό χρόνο παράδοσης και εύκολη εγκατάσταση.
Οι μονάδες προσφέρονται με ευέλικτο λογισμικό αυτοματισμού και αναλυτικά εγχειρίδια λειτουργίας για να μπορούν ακόμα και άπειροι χειριστές να τις θέσουν εύκολα και γρήγορα σε λειτουργία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

για να συζητήσετε τις ανάγκες σας, τους στόχους σας και αφήστε μας να προτείνουμε εφικτές και προσιτές λύσεις για το έργο σας.
Copyright © 2024 AS Hellas
Development by