Ενέργεια

Home » Αυτοματισμοί » Ενέργεια
Ευελιξία, επεκτασιμότητα και ελάχιστο κόστος συντήρησης

Η AS Automation System Hellas συνεργάζεται ως υπεργολάβος με εργολάβους παγκοσμίου επιπέδου εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα συστήματά μας

Η AS Hellas, συνεργαζόμενη με σημαντικούς contractors εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, έχει εκτελέσει με επιτυχία πάνω από 30 έργα στον τομέα της ενέργειας.

Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν τροφοδοσία καυσίμου γεννήτριας, παρακολούθηση λειτουργιών, έλεγχο φορτίου και συστήματα τηλεχειρισμού. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε αρμονική και αδιάλειπτη επίβλεψη και έλεγχο των εγκαταστάσεων, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και βελτιστοποιώντας τη λειτουργικότητα.

Πρόσφατα Έργα για Ενέργεια

Ειδικά για μονάδες παραγωγής ενέργειας αναλαμβάνουμε και παρέχουμε τα ακόλουθα:
  • Ανάπτυξη αυτοματισμού
  • Θέση σε λειτουργία και εκκίνηση αυτοματισμού εγκαταστάσεων
  • Λογισμικό διαχείρισης αναφορών
  • Τεκμηρίωση & Εκπαίδευση
  • Service Level Agreement

Επικοινωνήστε μαζί μας

για να συζητήσετε τις ανάγκες σας, τους στόχους σας και αφήστε μας να προτείνουμε εφικτές και προσιτές λύσεις για το έργο σας.
Copyright © 2024 AS Hellas
Development by